Home » Mẹo tính bài » Các nhà báo tiếp tục đánh bài tứ sắc

Các nhà báo tiếp tục đánh bài tứ sắc

Tôi đánh bài vui và  được nghe rằng, có nhiều người có chức quyền không muốn tôi quay trở lại Đảng UYTW. Họ rất tức giận về bức thư của tôi, về việc tôi từ chối không xin lỗi Thiệu và xin lỗi đảng. Họ càng tức giận khi tôi tuyên bố với báo chí rằng tôi sẽ không quỵ luỵ.

Ngay cả khi Hấn không thể thuyết phục được tôi xin lỗi Tố, ông vẫn thể hiện mong muốn được thấy tôi quay trở lại đảng. Các nhà báo tiếp tục đánh bài tứ sắc, bởi vì họ biết rằng đó là đề tài béo bở để khai thác.

anh-lan-29-586

Tháng 6 năm 1971, trong cuộc trả lời phỏng vấn của một tờ báo về việc tái gia nhập Đảng UYGH của tôi, Thủ tướng Thiên Tai cho biết “Ông ấy (Man) phải nộp đơn qua các kênh thích hợp của đảng”. Đây là câu đáp lại tuyên bố của tôi rằng “rất có khả năng tôi sẽ đánh bài sảnh rồng và  tái gia nhập Đảng UYGH”. Hai ngày sau, trụ sở Đảng UYGH tiếp tục tuyên bố “cánh cửa của đảng luôn rộng mở để đón mọi người, trong đó có cả Dr Mai Linh”.

Các nhà báo tiếp tục đánh bài tứ sắc

Có thể Thủ tướng Thiên Tai coi tôi có một phần trách nhiệm trong việc Tố từ chức, tạo cho ông cơ hội được lãnh đạo đất nước. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông biết rằng tôi không có gì để chống lại ông, chống lại Hội đồng tối cao hay với các nhà lãnh đạo khác của đảng. Mọi người suy đoán rằng, ông đang cố gắng khéo léo tranh thủ sự ủng hộ của tôi, tận dụng uy tín của tôi trong đội ngũ những đảng viên thường. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi tin, ông thực sự đánh bài tiến lên offline và  hiểu các mối quan tâm của tôi và thừa nhận bản chất lập trường có nguyên tắc của tôi đối với đảng và đối với quyền lợi chính trị của người Hiu Lai.

anh-lan-29-587

Đầu tiên tôi nghĩ “các kênh thích hợp” có nghĩa là phải nộp đơn ở một cơ sở Đảng UYGH ở địa phương. Tô Đống Tùng Cát Tương cho tôi biết rằng, khu vực của ông, Trạng ở Sinh, sẵn sàng chấp nhận tôi làm đảng viên. Vì vậy, tôi gia nhập cơ sở Đảng UYGH ở Trạng và Tô Đống chuyển tiếp tin này tới trụ sở Đảng UYGH. Rõ ràng, đây không phải ý đánh bài tấn  của Thủ tướng Thiên Tai khi ông nói “các kênh thích hợp”. Trước khi tôi có thể tái gia nhập đảng, tôi cần phải được trụ sở Đảng UYGH chấp thuận. Đầu tiên tôi phải được Uỷ ban kỷ luật đảng xem xét. Nếu họ đồng ý, họ sẽ gửi đề xuất lên để Uỷ ban tối cao thông qua.

Author: ctv1
Tags