Home » Game soi kèo » Giấy chứng nhận đầu tư Căn hộ Gold Tower

Giấy chứng nhận đầu tư Căn hộ Gold Tower

Hiện Căn hộ Gold Tower đang có dự án thực hiện tại địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, dự án nhóm B trong lĩnh vực Chế biến lâm sản xuất khẩu và do UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, dự án được chuyển sang cho Chủ đầu tư mới (Chuyển nhượng Dự án) (từ Công ty A sang Công ty B). Khi Công ty B (Chủ đầu tư mới) xin thì UBND tỉnh yêu cầu phải hoàn thiện một số nội dung sau đó UBND tỉnh mới ký quyết định cho phép chuyển đổi Chủ đầu tư để Công ty B (Chủ đầu tư mới) tiếp tục thực hiện Dự án Căn hộ Gold Tower.
– UBND tỉnh làm vậy có đúng ko? Vì theo Luật Đầu tư (điều 17) Công ty A có quyền chuyển nhượng Dự án và Công ty B có quyền nhận chuyển nhượng Dự án (Điều 13). Hơn nữa theo Căn hộ Gold Tower nghĩ, đây là giao dịch dân sự giữa 2 chủ thể trong xã hội mờ.
– Trường hợp Chủ đầu tư mới (Công ty B) được cho Dự án thì Giấy chứng nhận đầu tư này có được coi là Quyết định cho phép chuyển đổi chủ đầu tư của UBND tỉnh ko? Em cũng chưa tìm được văn bản pháp luật nào đề cập tới vấn đề này cả. Bạn lưu ý những nội dung gạch chân. Tôi nghĩ dự án của bạn rơi vào những nội dung này UBND mới yêu cầu “hoàn thiện một số nội dung” trước khi ký quyết định cho phép chuyển đổi Chủ đầu tư để Công ty B (Chủ đầu tư mới) tiếp tục thực hiện Dự án.
*Trường hợp Chủ đầu tư mới (Công ty B) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án thì Giấy chứng nhận đầu tư này có được coi là Quyết định cho phép chuyển đổi chủ đầu tư của UBND tỉnh ko? Tất nhiên là không, cấp mới và chuyển đổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu cấp mới mà chưa “xử” cái Giấy chứng nhận cũ vậy là chồng chéo rồi. Trong trường hợp này chỉ có thể là quyết định cho phép chuyển đổi Chủ đầu tư . Để có Quyết định này bạn nên làm theo quy định tại điều 17.

Author: Tan MK
Tags