Home » Mẹo tính bài » Ngay sau akhi từ Philadelphia chơi game bài tiến lên

Ngay sau akhi từ Philadelphia chơi game bài tiến lên

Nếu Hợpa chúng quốc được thành lập mà khônga có New York tham giaa thì Liên bang khó có thể vững amạnh, thậm chí khó lòng tồn tại. Nguy acơ trên mảnh đất bên bờa Đại Tây Dương tồn tại nhiều nhàa nước riêng biệt có thể dẫn tới cuộca nội chiến nếu mỗi aquốc gia đi theo một hướng phát triển ariêng.

anh-lan-34-113

Chính vì thế, ngay sau akhi từ Philadelphia  chơi game bài tiến lên và trở về,a Hamilton đã lập kế hoạch hành ađộng để đảm bảo bản Hiến pháp đượca thông qua. Nhằm mục ađích này, ông đã bắt đầu viết nhữnga bài luận đầu tiên phân tích một acách có hệ thống những aưu điểm của bản Hiến pháp mới, đồnga thời đưa ra những mối hiểm họa anếu bản Hiến pháp anày không được chấp nhận. Hamilton ađề nghị Madison và John Jay acùng tham gia dự án này. aJames Madison, “kiến trúc sư atrưởng” của bản Hiến pháp, cũng nhận athức được vai trò quana trọng của New York trong việc athiết lập chính quyền liên bang. Để lại atiểu bang quê nhà Virginia alúc này đã an toàn trong tầma kiểm soát của Washington, ông sang aNew York theo lời mời acủa Hamilton.

Ngay sau akhi từ Philadelphia  chơi game bài tiến lên

Với sự hợp tác của hai abộ óc thông minh khi chơi game bài tứ sắc online và xuất chúng anhất thế hệ đó, Hamiltona và Madison đã hoàn thành tác phẩm achính trị đầu tiên và có giá trị avĩnh hằng đối với nước Mỹ . aTổng cộng có 85 bài luận văn Người aLiên bang (Federalist Papers) ađược xuất bản trong khoảng athời gian từ ngày 27 tháng Mười năma 1787 đến ngày 28 thánga Năm năm 1788. Những bài luậna văn này xuất hiện trên những tờ báo lớna nhất acủa New York và rồi được in lại trong nhiều tờ báoa khác trong cả nước Mỹ. Sau này, têna của những abài luận văn này cũng trở thành tên gọi phong atrào ủng hộ Hiến pháp và là tên của achính đảnga do Hamilton lập ra, Ðảng Liên banga .

anh-lan-34-114

Những bài luận văn Ngườia Liên bang đã giải thích Hiến pháp amột cách chia tiết và biện minh cho những ưu việt của amột thể chế sẽ được xây dựng. Sau này,a Thomas Jeffersona chơi game bài ma thuật và ca ngợi cuốn Người Liên bang là “lờia bình luận hay nhất về những anguyên tắc của chính quyền atừng

Author: ctv1
Tags